ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ 5.000 €

Ο νικητής είναι 

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ