ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ 5.000€ 14-30/11/22

Ο νικητής είναι :

 

ΓEΩPΓIOΣ KYPIAKOΠOYΛOΣ