Νικητής του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (28-29/9)

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι :

MAPINA ΣKOPΔOY