Νικητής του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (7-8/12)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι 

BAΣIΛIKH TΣIAΔHMOY
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ