Νικητής του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (1-5/7)

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι :

ABPAAM ΓEPAΣIMOΣ ΣAMAPTZHΣ