Νικητής του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (8-12/07)

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι :

KAPETΣOY KATEPINA