Νικητής του διαγωνισμού Goal χωρίς Σύνορα (8-9/06)

O νικητής είναι :

ΠANAΓIΩTHΣ HΛIAKOΠOYΛOΣ