Νικητής του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ (10-14/06)

Η νικήτρια είναι 

ΔHMAPEΛOY ZΩH