Νικητής του διαγωνισμού στην εκπομπή ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (12-13/10)

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι 

MANΩΛHΣ NIKOΛOΠOYΛOΣ