Νικητής του διαγωνισμού στην εκπομπή ΜΕΣΗΜΕΡΙ (18-22/11)

Ο νικητής είναι :

APTEMIΣ KAPNOYTΣOY