Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ 18-22/11

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι 

TΣIΛIΛHΣ BAΓΓEΛHΣ
TOYPKAKH AΓΓEΛIKH