Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone

Δράσεις από το Ίδρυμα Vodafone

Σεζόν 2020 - 2021

Το World of Difference ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα ολοκλήρωσε τα δέκα χρόνια προσφοράς του και αναζητά τους 10 νέους που θα λάβουν μέρος στον 11ο κύκλο του και θα εργαστούν αξιοποιώντας την τεχνολογία για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο για όλους. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα μετρά περισσότερες από 2.320 αιτήσεις, 89 συμμετέχοντες, 79 ΜΚΟ και σχεδόν μισό εκατομμύριο έμμεσα ωφελούμενους συνάνθρωπούς μας!

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ