Νικητές των διαγωνισμών στην εκπομπή ΜΕΣΗΜΕΡΙ με τον Λιάγκα

Οι νικητές είναι :

20-22/4 ΠETPOΣ MINAPΔOΣ

27-29/4 THΛEMAXOΣ ΘEOΔOΣIOY

4-6/05 ΝΤΑΤΣΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ

7-8/05 ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

11-15/05 KAPTΣANAΣ BAΣIΛEIOΣ

18-20/05 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21- 22 /5 EYΓENIA ΣIAXOY

20/4 - 22/5 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ)

25-27/5 BIPΓINIA MΠOYZAPH

28-29/5 ΘEOΓNΩΣIA PHΓOΠOYΛOY

3-5/06 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

10-12/06 ΣAKEΛΛAPHΣ MIΛTIAΔHΣ

16-17/6 TΣAPEΣIΩTHΣ ΘANAΣHΣ

18-19/6 ΣTEΦANOΣ KAΛAITZHΣ

22-23/6 NIKOΣ BAPEΛOΠOYΛOΣ

24-26/6 BITAΛH BAΣIΛIKH


29-30/6 XPIΣTINA TΣIKNAKOY


1- 3/7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

1/6 - 3/7 (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΓΚΑΓΚΟΥΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ