Ταυτότητα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Α.Φ.Μ.: 998921252/Φ.Α.Ε. Πειραιά

Email: [email protected]

Διευθύντρια – Διαχειρίστρια ιστοσελίδας: Αλκηστη Μαραγκουδάκη

Διευθυντής Σύνταξης: Ιωάννης Αδαμίδης