Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (21-22/09)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

MΠAKH NEΦEΛH
ΘΩMAIΔOY ΠEΛAΓIA