Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (4-5/05)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

AΓΓEΛIKH XANTZAPIΔOY