Νικητές του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΑΓΚΑ (30/9 - 7/10)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι 

1. KAPPA EΛENH

2. ANΔPEAΣ KAΠPOΣ

3. ΣTEΛΛA MHTΣIOY