Νικητές του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ 15-19/7

Ο νικητής είναι :

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ