Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ON LINE 26-30/8

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι ;

ΠΛEYPIΔHΣ EMMANOYHΛ
ΛEYTEPHΣ ΓKOYΛIAMANHΣ