Νικητής του διαγωνισμού GOAL XΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ (15-16/6)

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι : 

ΣTEΦOΠOYΛOΣ BAΣIΛHΣ