Πέτρος (Χρήστος Σπανός)Ο αρχιλογιστής της εταιρίας που έχει ένα πάθος με τα χαρτιά. Εξ αιτίας αυτού του πάθους είναι υποχείριο του Γεωργίου και συμμετέχει στην καταστροφή της οικογένειας του Άλκη. Κατά βάθος σιχαίνεται τον εαυτό του γι’ αυτό που κάνει και κάποια στιγμή μετανιώνει και προτιμάει να καταστραφεί παρά να συνεχίσει αυτό το ρόλο.