Νικητές διαγωνισμών ΣΚΑΪ

Νικητές του διαγωνισμού στην εκπομπή AFTER DARK

Νικητές του διαγωνισμού Καλημέρα με τον Γ.Αυτιά (5-6/10)
Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (5-6/10)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ (30/9 - 7/10)
Νικητές του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΑΓΚΑ (30/9 - 7/10)

Νικητές του διαγωνισμού στην εκπομπή ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (8-10/10)
Νικητές του διαγωνισμού στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ (7-11/10)
Νικητές του διαγωνισμού στην εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (7-11/10)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΑΓΚΑ (11/10)

Νικητής του διαγωνισμού Καλημέρα με τον Γ.Αυτιά (12-13/10)
Νικητής του διαγωνισμού στην εκπομπή ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (12-13/10)
Νικητές του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (14-18/10)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (14-18/10)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (16-18/9)

Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 19-20/10
Νικητές του διαγωνισμού Καλημέρα με τον Γ.Αυτιά (19-20/10)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ 30/9 - 25/10
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (21-25/10)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (21-25/10)
Νικητής του διαγωνισμού Καλημέρα με τον Γ.Αυτιά (26-27/10)
Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 26-27/10
Νικητής του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (31/10)

Νικητές διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (28/10-1/11)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (28/10 - 1/11)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (1/11)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ (29/10 - 1/11)
Νικητής του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (2-3/11)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ (2-3/11)

Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (6/11)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (7/11)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (8/11)
Νικητής του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (4-8/11)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (4-8/11)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (4-8/11)

Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ (9-10/11)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (9-10/11)

Νικητές της εκπομπής ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (16-17/11)

Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ (16-17/11)

Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (14-15/11)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (11-15/11)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 11-15/11
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ 11-15/11

Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ 18-22/11
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (18-22/11)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ 21-22/11
Νικητής του διαγωνισμού στην εκπομπή ΜΕΣΗΜΕΡΙ (18-22/11)

Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ ΛΙΑΓΚΑ (28-29/11)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 25-29/11
Νικητές του διαγωνισμού στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ 25-29/11
Νικητές του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ 25-27/11
Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 23-24/11
Νικητές του διαγωνισμού στην εκπομπή ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ 23-24/11
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ - 10.000 ΜΕΤΡΗΤΑ (29/10-29/11)