Νικητές διαγωνισμών ΣΚΑΪ

Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 30/11 - 1/12
Νικητής του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (2-4/12)
Νικητής του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (5-6/12)
Νικητής του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ ( 9-11/12)
Νικητές του διαγωνισμού ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ 12-13/12

Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ 2-6/12
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ (7-8/12)
Νικητής του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (7-8/12)
Νικητής του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ 9-13/12
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 9-13/12

Νικητές του διαγωνισμού ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ (14-15/12)
Νικητής του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (14-15/12)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (16-18/12)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (19-20/12)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 16-20/12
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ (26/11 - 20/12)

Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ (21-22/12)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (21-22/12)

Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ ΛΙΑΓΚΑ (23-24/12)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΛΙΑΓΚΑ (27/12)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (23-24-27/12)
Νικητής του διαγωνισμού της εκπομπής ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (30/12 - 3/01)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (16/12 - 03/01)

Νικητές του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ (13-17/01)

Νικητές του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (20-24/01)

Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (20-24/01)
Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ (18-19/01)